top of page

Trang web được thiết kế lại. Blog xuất hiện như trang đầu.Trang chính được thay đổi thành "Trang blog". Điều này cho phép các tin tức và cập nhật được cập nhật tự động trên các trang PT. "Trang chủ" cũ đã bị xóa và một số tài liệu đã được chuyển đến trang "giới thiệu". Giờ đây, mọi người là những người đầu tiên nhìn thấy những thay đổi mới nhất khi họ đến với trang web. Hiện tại, blog chỉ hoạt động bằng tiếng Phần Lan.

Comments


bottom of page