top of page

Cửa hàng Internet sắp ra mắt!!


Hỗ trợ mua sắm trực tuyến đã được thêm vào các trang. Khả năng mua các chương trình đào tạo thể dục, có thể được trả tiền cho ví dụ: với paypal hoặc thẻ tín dụng. Việc bổ sung các sản phẩm thực tế khác nhau của chương trình cũng sẽ sớm ra mắt. Điều này sẽ hoạt động theo cách mà khách hàng "lọc" từ trang web tùy chọn chương trình đào tạo phù hợp với họ, và sau đó trả tiền trực tuyến. Sau đó, anh ta nhận được một liên kết để anh ta có thể tải xuống chương trình đào tạo trong 30 ngày tới.

Σχόλια


bottom of page