top of page
58729821_3178498988842506_8196706967134142464_n_edited_edited.png

Đào tạo Cá nhân với Phương pháp Hiệu quả và Kết quả Đảm bảo.

38 năm kinh nghiệm đào tạo phòng tập thể dục

7 Kinh nghiệm thi đấu thể thao

5 Kinh nghiệm Huấn luyện Thể thao

Chứng chỉ PT được quốc tế công nhận nhất trên thế giới (ACE)

bottom of page